மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வெள்ளி, 26 ஏப்ரல், 2019

அங்கம் புது விதம் அழகினில் ஒருவிதம் நங்கை முகம் நவரச நிலவு

ஆண்: அங்கம் புது விதம் அழகினில் ஒருவிதம்   நங்கை முகம் நவரச நிலவு
அங்கம் புது விதம் அழகினில் ஒருவிதம் நங்கை முகம் நவரச நிலவு

பெண்: நங்கை இவளிடம் நவரசம் பழகிய உங்கள் முகம் அதிசய கனவு நங்கை இவளிடம் நவரசம் பழகிய உங்கள் முகம் அதிசய கனவு

ஆண்: நவரச நிலவு

பெண்: அதிசய கனவு

ஆண்: நவரச நிலவு

பெண்: அதிசய கனவு

ஆண்: பூவிறி சோலைகள் ஆடிடும் தீவினில் பறவை பறக்கும் அழகோ தேவியின் வெண்நிற மேனியில் விளையாடும் பொன்னழகு

 பெண்: லாலாலா...லாலா....லாலாலா....

ஆண்: பூவிறி சோலைகள் ஆடிடும் தீவினில் பறவை பறக்கும் அழகோ தேவியின் வெண்நிற மேனியில் விளையாடும் பொன்னழகு

 பெண்: மாதுளம் பூவினில் பொன்னிற வண்டுகள் மயங்கி களிக்கும் அழகோ காதலின் ஆனந்த போதையில் உறவாடும் உன்னழகு

ஆண்: லாலாலா...லாலா....லாலாலா....

பெண்: மாதுளம் பூவினில் பொன்னிற வண்டுகள் மயங்கி களிக்கும் அழகோ காதலின் ஆனந்த போதையில் உறவாடும் உன்னழகு

ஆண்: கற்பனை அற்புதம்

பெண்: காதலே ஓவியம்

 ஆண் : தொட்டதும் பட்டதும்

 பெண்: தோன்றுமே காவியம்

ஆண் :கற்பனை அற்புதம்

 பெண்: காதலே ஓவியம்

ஆண் : தொட்டதும் பட்டதும்

பெண்: தோன்றுமே காவியம்

ஆண்: அங்கம் புது விதம் அழகினில் ஒருவிதம் நங்கை முகம் நவரச நிலவு

பெண்: நங்கை இவளிடம் நவரசம் பழகிய உங்கள் முகம் அதிசய கனவு

ஆண்: தேன் சுவையோ இல்லை நான் சுவையோ என தேடி அணைக்கும் அழகே மைவிழி நாடகப் பார்வையில் கலை நாலும் சொல்லிவிடு

பெண்: பாரெனும் மெல்லிய பனியிலும் ஓடிய பருவகால இசையே பார்த்தது மட்டும் போதுமா ஒரு பாடம் சொல்லிவிடு

ஆண்: வந்தது கொஞ்சமே

பெண்: வருவதோ ஆயிரம்

ஆண்: ஒவ்வொரு நினவிலும் பெண்: உலகமே நம்மிடம்

ஆண்: அங்கம் புது விதம் அழகினில் ஒருவிதம் நங்கை முகம் நவரச நிலவு

பெண்: நங்கை இவளிடம் நவரசம் பழகிய உங்கள் முகம் அதிசய கனவு

ஆண்: நவரச நிலவு

பெண்:  அதிசய கனவு

ஆண்: நவரச நிலவு பெண்: அதிசய கனவு

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக