மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

புதன், 10 மார்ச், 2021

அழகு அழகு நீ நடந்தால் நடை அழகு! அழகு!


 

அண்ணாமலை அண்ணாமலை-


 

மானின் இரு கண்கள் கொண்ட மானே|


 

ஜோடிக்கிளி எங்கே சொல்லு சொல்லு சொந்தக்கிளியே நீ வந்து நில்லு


 

காளை ! காளை ! முரட்டுக்காளை !


 

வானத்தை பார்த்தேன் பூமிய பார்த்தேன் !


 

காதலின் தீபம் ஒன்று! தம்பிக்கு எந்த ஊரு?


 

வா வா வசந்தமே!


 

கண்மணியே காதல் என்பது கற்பனையோ ! காவியமோ !


 

நான் போக்கிரிக்கு போக்கிரி ராஜா!


 

நான் பொல்லாதவன் ! பொய் சொல்லாதவன் !


 

என்னடா! பொல்லாத வாழ்க்கை!


 

மரத்த வச்சவன் தண்ணி ஊத்துவான்!


 

உள்ளுக்குள்ள சக்கரவர்த்தி !
 

வெள்ளை புறா ஒன்று !
 

ஒரு பெண் புறா! கண்ணீரில் !


 

ராஜா என்பார் மந்திரி என்பார் ராஜ்ஜியம் இல்லை ஆள ! ஒரு ராணியும் இல்லை வாழ!


 

நண்டுரூது ! நரியுருது!
 

வாழ்க்கையே வேஷம் ! இதில் பாசம் என்ன?


 

அண்ணன் என்ன ! தம்பி என்ன? சொந்தம் என்ன பந்தம் என்ன?


 

ஆண் என்ன? பெண் என்ன?