மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வெள்ளி, 5 ஏப்ரல், 2013

கோட்டையிலே ஒரு ஆலமரம் அதில் கூடு கட்டும் ஒரு மாடப்புறா !


அன்னையை போல் ஒரு தெய்வம் இல்லை!


யாரடா மனிதன் இங்கே கூட்டி வா அவனை இங்கே!