மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

புதன், 10 மார்ச், 2021

அழகு அழகு நீ நடந்தால் நடை அழகு! அழகு!


 

அண்ணாமலை அண்ணாமலை-


 

மானின் இரு கண்கள் கொண்ட மானே|


 

ஜோடிக்கிளி எங்கே சொல்லு சொல்லு சொந்தக்கிளியே நீ வந்து நில்லு


 

காளை ! காளை ! முரட்டுக்காளை !


 

வானத்தை பார்த்தேன் பூமிய பார்த்தேன் !


 

காதலின் தீபம் ஒன்று! தம்பிக்கு எந்த ஊரு?