மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வெள்ளி, 16 அக்டோபர், 2020

பூஜைக்கேத்த பூவிது நேத்து தானே !


 

0:05 / 4:30 ஆத்து மேட்டுல ஒரு பாட்டு கேக்குது !


 

செப்புக்குடம் தூக்கி போற செல்லம்மா !


 

சிரிக்கி ஒருத்தி சிங்கார குறத்தி !


 

எங்க ஊருமாரியம்மா-


 

பொன்மானை தேடி நானும்