மொத்தப் பக்கக்காட்சிகள்

வெள்ளி, 26 ஏப்ரல், 2019

பொன்னென்ன பூவென்ன கண்ணே..பொன்னென்ன, பூவென்ன, கண்ணே, உன், கண்ணாடி, உள்ளத்தின் முன்னே, ஒரு கல்யாணப், பெண்ணாக, உன்னைப், புவி காணாமல், போகாது, பெண்ணே, பொன்னென்ன, பூவென்ன, கண்ணே, உன், கண்ணாடி, உள்ளத்தின் முன்னே, ஒரு கல்யாணப், பெண்ணாக, உன்னைப், புவி காணாமல், போகாது, பெண்ணே, மார்கழியில், மாலையிலே, மலர்ந்ததொரு, மல்லிகைப்பூ, மார்கழியில், மாலையிலே, மலர்ந்ததொரு, மல்லிகைப்பூ, யார் வருவார், யார் பறிப்பார், யார் அறிவார், இப்போது, பொன்னென்ன, பூவென்ன, கண்ணே, உன், கண்ணாடி, உள்ளத்தின் முன்னே, ஒரு கல்யாணப், பெண்ணாக, உன்னைப், புவி காணாமல், போகாது, பெண்ணே, ஊர்கோலம், போகின்ற பூந்தென்றலும், ஒலியோடு, நடை போடும், நீரோடையும், ஊர்கோலம், போகின்ற பூந்தென்றலும், ஒலியோடு, நடை போடும், நீரோடையும், சுகமானது, சுவையானது, உன் வாழ்வும், அது போல, உயர்வானது, பொன்னென்ன, பூவென்ன, கண்ணே, உன், கண்ணாடி, உள்ளத்தின் முன்னே, ஒரு கல்யாணப், பெண்ணாக, உன்னைப், புவி காணாமல், போகாது, பெண்ணே, செவ்வான மேகங்கள், குழலாகுமா, செந்தூரம், விளையாடும், முகமாகுமா, செவ்வான மேகங்கள், குழலாகுமா, செந்தூரம், விளையாடும், முகமாகுமா, நடை போடுமா, இசை பாடுமா, நடந்தாலும், அவை யாவும், நீயாகுமா, நடை போடுமா, இசை பாடுமா, நடந்தாலும், அவை யாவும், நீயாகுமா, பொன்னென்ன, பூவென்ன, கண்ணே, உன், கண்ணாடி, உள்ளத்தின் முன்னே, ஒரு கல்யாணப், பெண்ணாக, உன்னைப், புவி காணாமல், போகாது, பெண்ணே, - PoNNenna pooveNNa Kanne - Movie:- Alaigal (அலைகள்)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக